مشاهده خبر

نورا الکتریک

تقدیر از تیم نورا کابل پارس به مناسبت روز پدر و مرد

تقدیر از تیم نورا کابل پارس به مناسبت روز پدر

قصد داشتیم به بهانه ی روز پدر تشکر ویژه ای از تیم زحمتکش مجموعه داشته باشیم که با همراهی خانواده های محترم تیم نورا کابل پارس این برنامه اجرا شد از تمام افرادی که در تا به حال ما رو همراهی کردن کمال تشکر رو داریم.