مشاهده خبر

نورا الکتریک

جلسه ی ارزیابی عملکرد فعالیت های دیجیتال مارکتینگ

در مجموعه نوراکابل پارس جلسات مداومی به منظور ارتقا کیفیت خدمات، برگزار می شود که در این نوبت، جلسه ای برای ارزیابی عملکرد فعالیت های دیجیتال مارکتینگ با حضور همکاران عزیز در کارخانه نورا کابل برگزار شد.

در این جلسه، ضمن بررسی و مشاهده گزارش های فعالیت های تبلیغاتی و تولید محتوا در فضای آنلاین در 6 ماه اخیر، استراتژی و برنامه ریزی برای تولید و انتشار محتواهای جدید در بسترهای آنلاین مجموعه انجام شد.