مشاهده خبر

نورا الکتریک

شرکت در شانزدهمین نمایشگاه بین المللی برق مشهد

حضور شرکت نورا کابل پارس، در شانزدهمین نمایشگاه بین المللی برق (قدرت، الکترونیک) که در مشهد برگزار شد.

نمایشگاه مشهد

این نمایشگاه از تاریخ 25 مرداد 1402 شروع شد و تا تاریخ 28 مرداد ادامه یافت. (مصادف با 19_16 August 2023)
نمایشگاه برق مشهد

در این نمایشگاه، نماینده محترم مجلس مشهد، همکاران و انبوه سازان، تجار افغانستان، پاکستان، گرجستان و عراق نیز از غرفه ما بازدید کردند.