جزییات محصول

سیم های نصب ثابت با عایق پی وی سی H05V-U, H07V-U (NYA)


کاربرد:

این سیم ها در لوله های نصب شده در زیر گچ، کانال های بسته و در تابلو ها و توزیع کننده های برق مورد استفاده قرار می گیرند.

ساختار:

هادی: مفتول مس آنیل شده (گروه 1 مطابق استانداردISIR 3084  و یا IEC 60228)

عایق : پی وی سی نوع C

اطلاعات فنی:

بازه دمای عملکرد: از منفی 30 الی مثبت 70 درجه سیلسیوس

بازه دما در حالت اتصال کوتاه برای مدت 5 ثانیه: تا 160 درجه سیلسیوس

دمای محیط: تا 40 درجه سیلسیوس

ولتاژ اسمی برای مقاطع کوچکتر و مساوی 1 mm2: U0/U=300/500 V

ولتاژ اسمی برای مقاطع بزرگتر و مساوی 1.5 mm2: U0/U=450/750 V

جریان اتصال کوتاه: به پیوست فنی صفحه 33 مراجعه گردد.

استاندارد:

ISIRI 607-3, IEC 60227-3

 
  • 2585 مشاهده

  • 1400/09/16

نورا الکتریک
100%
مجری کابل های ساختمانی در ایران
100%