جزییات محصول

کابل های قدرت نصب ثابت با عایق و روکش پی وی سی (NYY)


کاربرد:
این نوع کابل ها جهت انتقال انرژی الکتریکی در زیر خاک و یا آب، در کانالها، نیروگاهها، مصارف صنعتی، بین تأسیسات، مراکز توزیع و مصرف الکتریکی، در بتن و در جاهایی که امکان آسیب های مکانیکی در آن وجود نداشته باشد، استفاده می گردد.
 
ساختار:
هادی: مفتول مس آنیل شده (گروه 1 یا 2 مطابق استانداردISIR 3084  و یا IEC 60228)
عایق: پی وی سی 
روکش: پی وی سی 
 
اطلاعات فنی:
بازه دمای عملکرد: از منفی 30 الی مثبت 70 درجه سیلسیوس
بازه دما در حالت اتصال کوتاه برای مدت 5 ثانیه: تا 160 درجه سیلسیوس
دمای محیط: تا 40 درجه سیلسیوس
ولتاژ اسمی: U0/U=0.6/1 kV
جریان مجاز: به پیوست فنی صفحه 150 مراجعه گردد.
حداقل شعاع خمش: به پیوست فنی صفحه 33 مراجعه گردد.
جریان اتصال کوتاه: به پیوست فنی صفحه 33 مراجعه گردد.
 
استاندارد:
ISIRI 3569-1, IEC 60502-1, IEC 60332
 

 

  • 8812 مشاهده

  • 1400/09/16

نورا الکتریک
100%
مجری کابل های ساختمانی در ایران
100%