جزییات محصول

کابل های نصب ثابت سبک با عایق و روکش پی وی سی H05VV-R, H05VV-U (NYM)


کاربرد:
 
این نوع کابل ها برای مصارف صنعتی و کابل کشی داخل ساختمان مناسب است و می توان آن ها را در محیط های خشک، آبدار و مرطوب و نیز مکان های بسته و باز وهمچنین در آجرکاری و بتن به کار برد. به کاربردن این کابل ها در بتن فشرده و یا به طور مستقیم در زیر زمین مجاز نیست.
اطلاعات فنی:
بازه دمای عملکرد: از منفی 30 الی مثبت 70 درجه سیلسیوس
بازه دما در حالت اتصال کوتاه برای مدت 5 ثانیه: تا 160 درجه
دمای محیط: تا 40 درجه سیلسیوس
ولتاژ اسمی: U0/U=300/500 V
جریان اتصال کوتاه: به پیوست فنی صفحه 33 مراجعه گردد.
ساختار:
هادی: مفتول مس آنیل شده (گروه 1 یا 2 مطابق استانداردISIR 3084 و یا IEC 60228)
عایق: پی وی سی
روکش: پی وی سی
استاندارد:
ISIRI 607-4, IEC 60227-5
  • 4090 مشاهده

  • 1400/09/16

نورا الکتریک
100%
مجری کابل های ساختمانی در ایران
100%