سخن مدیریت

سخن مدیریت

تولید یکی از مهمترین ارکان یک نظام اقتصادی به شمار آمده و تلاشگران در این عرصه ضمن کمک به بهبود زیرساخت اقتصادی کشور، با بکارگیری سرمایه های انسانی متخصص، خلاق و دارای دیدگاهی نوآورانه، زمینه ساز رشد، بالندگی، توسعه صنعتی، اقتصاد پویا و تولید محور خواهند بود.
مجموعه تولیدی نورا الکتریک با هدف کسب رضایت و اعتماد مشتریان، تلاش مجدانه ای را در عرصه مدیریت کیفیت به معنای حرکت در جهت افزایش و پایش کیفیت محصولات تولیدی به کار بسته است و ضمن اخذ پروانه های استاندارد ملی ایران برای کلیه محصولات تولیدی، تأییدیه شرکت توزیع نیروی برق (توانیر) گواهینامه استاندارد CE اروپا نیز اخذ شده اند و تلاش برای مطابقت محصولات با سایر استانداردهای معتبر بین المللی ادامه خواهد داشت. همچنین جهت توسعه پایدار فعالیت های شرکت الزامات سیستم مدیریت کیفیت بر اساس استاندارد ISO 9001:2015 نیز در این مجموعه جاری شده است.
اینجانب مفتخرم که هم اکنون مجموعه کارکنان شرکت با روحیه ای تلاشگرانه و جسورانه، همت خود را جهت حسن انجام وظایف محوله به کار بسته اند و تمام تلاش خود را در جهت تقویت روحیه همکاری و کار گروهی و ارتقاء سطح دانش فنی نموده و مجموعه را جهت حرکت رو به جلو و دستیابی به اهداف ترسیم شده یاری می نمایند.
اینجانب ضمن سپاس از همه همکارانم در این مجموعه  تقاضا دارم که با همدلی و همفکری خود، مدیران این مجموعه را جهت نیل به این اهداف یاری نمایند.


نورال الکتریک